Våra tjänster

Löpande redovisning och löner

Grunden i all ekonomi är bokföring. En korrekt och uppdaterad redovisning ger rapporter som är viktiga för att kunna fatta välgrundade beslut om företagets ekonomi och fortsatta utveckling. Genom vår kundportal har ni alltid tillgång till rapporter och andra dokument som rör företagets ekonomi. Vi erbjuder ständigt uppdaterad redovisning genom digitala molnbaserade lösningar. Oavsett om ni vill göra delar av bokföringen själv eller om ni vill ha hjälp med en helhetslösning.

Vi erbjuder även våra kunder löneadministration. Löner är ofta företagets största och viktigaste utgift. Det är många lagar och regelverk som ska följas. Vi hanterar allt från själva lönehanteringen till skattedeklarationer och FORA rapportering mm.

Bokslut och deklaration

Bokslut måste upprättas varje år, oavsett bolagsform. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste dessutom lämna en årsredovisning till bolagsverket. Vi skickar dem digitalt till Bolagsverket. För de aktiebolag som har revisionsplikt måste en revisionsberättelse lämnas in till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen. Vi upprättar årsbokslut och årsredovisning för alla typer av företag. Som er redovisningsbyrå hjälper vi dig med att upprätta allt det som krävs i samband med bokslutet. Allt bokslutsmaterial upprättas enligt de regler och normer som finns. Utöver detta upprättar vi och skickar in inkomstdeklarationen till Skatteverket och hjälper till med din K10a (3:12 reglerna). Vi kan biträda vid upprättande av alla typer av deklarationer och deklarationsbilagor.

Ekonomisk rådgivning

I rollen som Auktoriserad Redovisningskonsult ingår viktig rådgivning, främst redovisningsnära rådgivning som exempelvis frågor kring rapportering, tolkning av regelverk, skatteplanering och effektiv administration. Som Affärsrådgivare medverkar vi i kundföretagens viktiga affärsbeslut som påverkar lönsamhet och likviditet. I affärsrådgivning kan ett eller flera delar av verksamheten behöva granskas och det kan handla om exempelvis skatterådgivning, lönsamhetsrådgivning eller rådgivning till styrelse/företagsledning. Rådgivningen kan omfatta allt från en genomgång av verksamheten till en analys inför framtida ekonomiska satsningar. Vår certifierade affärsrådgivare har verktyg för att kunna effektivisera din verksamhet för att få maximal effektivisering och resultat.