Våra tjänster

Löpande redovisning, Månadsrapportering, Bokslut, Deklaration, Löner


Löpande redovisning

Grunden i all ekonomi är bokföring. Detta är viktigt för att bolaget skall kunna skötas bra. Du skall använda din bokföring för att styra ditt företag, otroligt mycket kunskap om ditt företag syns i din bokföring. Bokföringen är till för dig och för att göra ditt företag ännu mer lönsamt. 

Det är viktigt att bokföringen sköts noggrant för att få fram rätt siffror som gör att du kan styra ditt företag ännu bättre. Där hjälper vi dig så att du kan fokusera och lägga din dyrbara tid på kärnverksamheten i företaget.

Vi erbjuder även våra kunder löneadministration.

Månadsrapportering

Ekonomisk månadsrapportering handlar främst om att följa den ekonomiska utvecklingen i ett företag. Man kan följa den ekonomiska utvecklingen på flera olika sätt, men det vanligaste är att använda sig av en periodaktuell resultat- och balansräkning, som komplement kan man även använda sig av t ex nyckeltal. En bra ekonomisk månadsrapportering innebär att man enklare kan förutspå t ex trendskiften och där hjälper vi dig gärna, vi kan även lämna all rapportering på engelska om det är koncernspråket.

Bokslut

Bokslut måste upprättas varje år, oavsett bolagsform. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste dessutom sända in en årsredovisning till bolagsverket. För de aktiebolag som har kvar sin revisor måste en revisionsberättelse lämnas in tillsammans med årsredovisningen.

Som er redovisningsbyrå hjälper dig med att upprätta allt som behövs i samband med bokslutet och sköter all kontakt med revisorerna. Allt bokslutsmaterial upprättas enligt de regler och normer som finns. Utöver detta upprättar vi och skickar in inkomstdeklarationen till skatteverket och hjälper till med din k10.

Deklaration

Det finns många frågor och funderingar när man ska göra deklarationer och rapporter. Vad är ingående och utgående moms, hur mycket moms ska man betala och varför ändras f-skatten när slutskatten betalas. Vi jobbar med dessa frågor med allt från enskilda firmor till större aktiebolag. Tänk inte på vad som ska deklareras, lämna underlagen till oss och vi gör jobbet så att du kan spara energi och ägna din tid åt det som är viktigt för dig.